Τρόποι Παραγγελίας

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία είτε τηλεφωνικώς στο 2105757119, εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 - 17:00 είτε ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Ακύρωση παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης – πελάτης δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας του. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, πατώντας το κουμπί επιστροφής και αφαιρώντας το προϊόν από το καλάθι σας, πατώντας το κουμπί "αφαίρεση". Αν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία αλλά δεν έχει παραδοθεί το προϊόν, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας είτε καλώντας μας στο 2105757119 είτε αποστέλλοντας μας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@paintbull-peristeri.gr. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της σχετικής παραγγελίας, ο χρήστης – πελάτης θα ενημερώνεται για τις επιλογές, που έχει. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη χωρίς προηγούμενη αποδοχή από την εταιρεία μας και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης - πελάτης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας.

Προβαίνοντας στην παραγγελία, ο πελάτης θεωρείται ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τα ανωτέρω.