Κρυσταλοποίηση Φαναριών

Η κρυσταλλοποίηση των φαναριών πετυχαίνουν την καλύτερη όψη αλλά και προστασία για τα φανάρια σας. Το απλό ξεθάμπωμα επαναφέρει τα φανάρια σας στο 80-85% και η διάρκεια είναι από 3 – 18 μήνες, η κρυσταλλοποίηση επαναφέρει τα φανάρια έως και το 100% με διάρκεια άνω τα 4 χρόνια.

Κόστος: 50€