Βαφή Μηχανών

Αναλαμβάνουμε επισκευές - βαφές σε μηχανάκια - Scooter είτε ολικά είτε σε κάποια κομμάτια τοπικά.

Κόστος: 50-400€